Kontakt

Vad är skillnaden mellan rent organiskt bomull och konventionell bomull?

När man talar om hållbarhet missförstås ofta skillnaden mellan ren ekologisk bomull och traditionell bomull eller förvrängs. Faktum är att det inte finns så stor skillnad i planteringsmetoder mellan de två produktionssystemen.


Den största skillnaden mellan ren ekologisk bomull och traditionell bomull

En av de största skillnaderna mellan ren ekologisk bomull och traditionell bomull är frökällor och den kemiska teknik som används för att odla och skydda grödor.


De renodlade organiska bomullsodlarna kan inte använda biotekniska (genetiskt modifierade) frön och kan i de flesta fall inte använda syntetiska bekämpningsmedel, såvida inte andra mer föredragna metoder är otillräckliga för att förhindra eller kontrollera målskadedjuren. Tekniskt sett måste hållbar ekologisk bomull som används för att tillverka -lättpäls för damer odlas på mark som inte har några förbjudna ämnen inom tre år.


Traditionella bomullsodlare har större frihet. De kan odla biotransgena frön eller traditionella avelsfrön. De kan använda syntetiska eller naturliga näringsämnen och växtskyddsmedel eller en kombination av dessa.


2. Kräver traditionell bomull mer vatten än hållbar ekologisk bomull?

Generellt sett behövs inget mer vatten. Grödan\\ FRANS35;39; s produktionssystem (ekologiskt eller traditionellt) påverkar inte dess efterfrågan på vatten. Vattenbehovet bestäms av planteringsområdet och den särskilda sorten bomull för sådana särskilda kläder som organiska blazer .


Dessutom kan båda produktionssystemen dra nytta av jordhälsometoder (regenerativt jordbruk, användning av täckgrödor, multipla växtföljder osv. ) som har visat sig avsevärt öka organiskt material i marken och lagringskapaciteten för vatten.


3. Är fiberproduktionen av hållbar ekologisk bomull och traditionell bomull likvärdig?

Generellt sett är fiberavkastningen per hektar ren ekologisk bomull vanligtvis låg. Detta beror till stor del på svårigheten att kontrollera storskalig odling av skadedjur och ogräs samtidigt som man följer ekologiska riktlinjer.


Är ren ekologisk bomullsplantering mer hållbar än traditionell bomullsplantering?

Det beror på hur man definierar och mäter hållbarhet. Både ren ekologisk bomull och traditionell bomull kan minska vissa miljöeffekter när de ansvarar för produktionen. Men enligt standarden är inte heller mer hållbar än den andra av sig själv.